Aduan
Reset Katalaluan
Android Apps
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM ECARD
Modul
1.Kehadiran
2.Kursus/Tugas Luar
3.Tuntutan Lebih Masa
4.Tuntutan Elaun Perjalanan


LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-CARD hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.